Welkom in basisschool Alice Nahon

paasontbijt 2018

 

Beste ouders, mag uw peutertje weldra naar school ?

Kom dan samen met uw kleine spruit zeker naar ons paasontbijt op woensdag 21 maart 2018.  Nadat jullie, samen met onze kleuters, op een gezellige manier hebben kunnen genieten van een heerlijk ontbijt, mag jullie zoontje/dochtertje buiten mee paaseitjes gaan rapen. Zij die het wensen kunnen nadien ook een rondleiding krijgen in de instapklas en de andere kleuterklassen. De directeur zal ook informatie geven over de werking en de organisatie van de school en inschrijven is dan ook mogelijk.

Timing:

9u00 : onthaal ouders en kinderen

9u30 : ontbijt

+/- 10u30 : paaseitjes rapen

+/- 11u00 : rondleiding + info

Plaats:

Onthaal : in de polyvalente zaal (volg de wegwijzers van “secretariaat”)

Ontbijt : in het schoolrestaurant van de GO!Basisschool Alice Nahon, Mechelbaan 559

Gelieve ons een seintje te geven als u wenst in te schrijven.

telefonisch  : 015/76 75 22 , e-mail  : secretariaat@alicenahonschool.be

Talenten

Maak kennis met Impuls!

GO! scholengroep 5 en GO! scholengroep Rivierenland bundelen hun krachten en expertise in een ondersteuningsnetwerk tussen gewone en buitengewone scholen: Impuls.

www.ondersteuningsnetwerkimpuls.be

Impuls is een ondersteuningsnetwerk waarin teams,
samen met de scholen regulier onderwijs,
een impuls willen geven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan hun leerkrachten.
Impuls zet de deuren open
voor netoverschrijdende samenwerking en
nodigt andere scholen uit om aan te sluiten!

 

studietoelagen